Putovnica

Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva za izdavanje putovnice:

 • 2 fotografije za biometrijsku putovnicu dimenzije 3,5 x 4,5 cm;
 • stara putovnica;
 • domovnica ili Rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo s dostavnicom;
 • izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci);
 • osobna iskaznica Bosne i Hercegovine;
 • uvjerenje ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu u Bosni i Hercegovini.

Za djecu do 18 godina, uz gore navedeno, potrebno je sljedeće:

 • Zahtjev za izdavanje putne isprave za malodobno dijete podnose oba roditelja, ukoliko zajednički ostvaruju roditeljsku skrb.
 • Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave malodobnom djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu.
 • Zahtjev za izdavanje putne isprave za malodobno dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja u sljedećim slučajevima:
  • ako je drugi roditelj umro,
  • ako je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave,
  • ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti.
 • Djeca s navršenih 12 godina moraju biti prisutna radi uzimanja otisaka prstiju i potpisa

NAPOMENA: dokumenti koji se prilažu uz zahtjev moraju biti u originalu i jednoj kopiji koju nije potrebno ovjeravati

Upravna pristojba:

 • za osobe do 21 godine starosti:  54,00 KM
 • za osobe od 21 godine starosti:  72,00 KM
Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana