DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

I. DOKUMENTI POTREBNI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIMITAK U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1. Pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu i to: ovjerena preslika radne knjižice, školske svjedodžbe osnovne i srednje škole, ovjerena preslika matične knjige učenika osnovne i srednje škole, indeks, ovjerena preslika prijavnog lista za upis na fakultet i prijavnog lista za upis semestra, ovjerena preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, ovjerena preslika prijave činjenice rođenja djece, rodni list i vjenčani list starijeg datuma, vojna knjižica, ovjerena preslika jediničnog vojnog karton, potvrda o nacionalnom izjašnjavanju prilikom popisa stanovništva 1991. i 2013. godine, ovjerena preslika zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, ovjerena preslika zahtjeva za izdavanje radne knjižice, dokaz o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama i sl.

Također je potrebno dostaviti i javne isprave roditelja kojima se dokazuje njihova pripadnost hrvatskom narodu.

2. Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva (Obrazac 1 se dobije u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske ili ga možete preuzeti ovdje).

3. Životopis - detaljnije opisati način promicanja interesa Republike Hrvatske u inozemstvu, sudjelovanje u hrvatskim udrugama i društvima (obrazac se dobije u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske ili ga možete preuzeti ovdje).

4. Izvadak iz matične knjige rođenih - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci).

5. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci).

6. Izvadak iz matične knjige vjenčanih - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci).

7. Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog ministarstva unutarnjih poslova - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci).

8. Ovjerena fotokopija identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putna isprava BiH ) s jasno vidljivom fotografijom nositelja isprave.

9. Detaljnije opisati objektivno iskazivanje pripadnosti hrvatskom narodu i način promicanja interesa Republike Hrvatske u inozemstvu (u pisanoj formi na hrvatskom jeziku).

10. Ako su zahtjevom roditelja obuhvaćena i malodobna djeca, potrebna je priložiti detaljniju pisanu izjavu u kojoj će biti navedene okolnosti života djeteta (primjerice živi li s roditeljima u zajedničkom kućanstvu, pohađa li vrtić ili školu, izvanškolske aktivnosti i sl.), izvadak iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci, dokaz o državljanskom statusu djeteta i oba roditelja (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), suglasnost drugog roditelja. Djeca starija od 14 godina života moraju dati pisanu suglasnost za podnošenje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva. (Obrazac 2 se dobije u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske ili ga možete preuzeti ovdje).

Konzularna pristojba u iznosu od 279 195 KM plaća se temeljem Zakona o upravnim pristojbama Republike Hrvatske gotovinom u banci na uplatnici dobivenoj u Veleposlanstvu.

Zahtjev se predaje osobno u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Sarajevu, Ulica maršala Tita 28, uredovno vrijeme sa strankama je: od ponedjeljka do četvrtka od 09,00 do 13,00 sati (tel. 033 277 100, fax 033 650 328).

Napomena:

Navedene isprave trebaju biti priložene u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i u fotokopiji.

Dokumenti izdani od nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini BiH, moraju biti ovjereni pečatom koji sadrži i naziv države – Bosna i Hercegovina.

II. DOKUMENTI POTREBNI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIMITAK U HRVATSKO DRŽAVLJANSTVO MALODOBNE DJECE, KOJA SU ROĐENA PRIJE PRIMITKA RODITELJA U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE, A NISU BILA OBUHVAĆENA ZAHTJEVOM RODITELJA

1. Neki javni dokument starijeg datuma iz kojeg je vidljivo da se roditelji izjašnjavaju kao pripadnici hrvatskog naroda (radna knjižica, vojna knjižica, svjedodžba, indeks, itd.).

Ukoliko u dokumentima i ne postoji rubrika „narodnost“, potrebno je dostaviti fotokopije istih.

2. Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva (Obrazac 3 se dobije u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske ili ga možete preuzeti ovdje).

3. Životopis roditelja - detaljnije opisati način promicanja interesa Republike Hrvatske u inozemstvu, sudjelovanje u hrvatskim udrugama i društvima (obrazac se dobije u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske ili ga možete preuzeti ovdje).

4. Izvadak iz matične knjige rođenih - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci).

5. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci).

6. Uvjerenje o nekažnjavanju roditelja - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci).

7. Izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ukoliko su u braku).

8. Pisana suglasnost drugog roditelja da malodobno dijete stekne hrvatsko državljanstvo.

9. Ovjerena fotokopija važeće identifikacijske isprave roditelja (osobna iskaznica ili putna isprava BIH) s jasno vidljivom fotografijom nositelja isprave.

10. Domovnica ili Rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo roditelja.

11. Djeca starija od 14 godina života moraju dati pisanu suglasnost za podnošenje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva.

Konzularna pristojba u iznosu od 279195 KM plaća se temeljem Zakona o upravnim pristojbama Republike Hrvatske gotovinom u banci na uplatnici dobivenoj u Veleposlanstvu.

Zahtjev se predaje osobno u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Sarajevu, Ulica maršala Tita 28, uredovno vrijeme sa strankama je: od ponedjeljka do četvrtka od 09,00 do 13,00 sati (tel. 033 277 100, fax 033 650 328).

Napomena:

Navedene isprave trebaju biti priložene u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i u fotokopiji.

Dokumenti izdani od nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini BiH, moraju biti ovjereni pečatom koji sadrži i naziv države – Bosna i Hercegovina.

III. DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U KNJIGU DRŽAVLJANA MALODOBNE DJECE KOJA SU ROĐENA NAKON PRIMITKA RODITELJA U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1. Izvadak iz matične knjige rođenih – izvornik (ne stariji od 6 mjeseci) i 1 preslika;

2. Domovnica ili Rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo roditelja (2 preslike);

3. Fotokopiju važeće identifikacijske isprave roditelja /osobna iskaznica BIH, putna isprava BIH, putovnica RH/ (2 fotokopije);

Prilikom predaje zahtjeva potrebna je nazočnost oba roditelja.

Konzularna pristojba u iznosu od 7352,00 KM plaća se temeljem Zakona o upravnim pristojbama Republike Hrvatske gotovinom u banci na uplatnici dobivenoj u Veleposlanstvu.

Napomena: Fotokopije dokumenata nije potrebno ovjeravati.

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana