Sarajevo, 11. svibnja 2020.

  OBAVIJEST O POSTUPANJU HRVATSKIH DRŽAVLJANA KOJI SU SE S VOZILIMA ZATEKLI U INOZEMSTVU, A ISTIČE ILI JE ISTEKLA VALJANOST PROMETNE DOZVOLE VOZILA

  - Uputa za povratak u Republiku Hrvatsku

  Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske savjetuje hrvatskim državljanima koji su se s vozilima zatekli u inozemstvu (u Bosni i Hercegovini) te se radi globalne pandemije širenja koronavirusa nisu mogli ili ne mogu vratiti u Republiku Hrvatsku, a u međuvremenu im ističe ili je istekla valjanost prometne dozvole i stoga im je otežan, odnosno, onemogućen povratak u Republiku Hrvatsku:

  1. U državi u kojoj su se zatekli (u Bosni i Hercegovini), ukoliko je to moguće, trebaju obaviti tehnički pregled vozila i o tome zatražiti izdavanje Zapisnika o tehničkom pregledu iz kojeg mora biti razvidno da je vozilo tehnički ispravno.

  2. Pribaviti za svoje vozilo policu osiguranja (isto je moguće pribaviti putem interneta)

  Nakon povratka u Republiku Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, obzirom da Bosna i Hercegovina nije članica Europske unije, vlasnici vozila koji su obavili tehnički pregled u Bosni i Hercegovini, morati će tehnički pregled vozila obaviti ponovo u Hrvatskoj ukoliko u Hrvatskoj žele obaviti produljenje valjanosti prometne dozvole.

  Za pitanja u vezi police osiguranja od automobilske odgovornosti dobivene u drugoj državi (u BiH) te njeno važenje u postupku produženja važenja prometne dozvole na teritoriju Republike Hrvatske vlasnici vozila se trebaju obratiti Hrvatskom uredu za osiguranje.