Putovnica

  Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva za izdavanje putovnice:

  • 2 fotografije za biometrijsku putovnicu dimenzije 3,5 x 4,5 cm;
  • stara putovnica;
  • domovnica ili Rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo s dostavnicom;
  • izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci);
  • osobna iskaznica Bosne i Hercegovine;
  • uvjerenje ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu u Bosni i Hercegovini.

  Za djecu do 18 godina, uz gore navedeno, potrebno je sljedeće:

  • Zahtjev za izdavanje putne isprave za malodobno dijete podnose oba roditelja, ukoliko zajednički ostvaruju roditeljsku skrb.
  • Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave malodobnom djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu.
  • Zahtjev za izdavanje putne isprave za malodobno dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja u sljedećim slučajevima:
   • ako je drugi roditelj umro,
   • ako je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave,
   • ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti.
  • Djeca s navršenih 12 godina moraju biti prisutna radi uzimanja otisaka prstiju i potpisa

  NAPOMENA: dokumenti koji se prilažu uz zahtjev moraju biti u originalu i jednoj kopiji koju nije potrebno ovjeravati

  Upravna pristojba:

  • za osobe do 21 godine starosti:  54,00 KM
  • za osobe od 21 godine starosti:  72,00 KM